Voor medewerkers

& kandidaten

Medewerkers/kandidaten zoeken ondersteuning bij het vinden van een goede balans tussen:

  • wat ze willen en wat ze kunnen
  • hun ambities en hun competenties

Mensen zijn in de eerste plaats op zoek naar een job die ze graag doen, en niet per definitie naar de job met het hoogste inkomen.

We helpen hun basiscompetenties en motivatoren in kaart te brengen. Daarbij houden we rekening met alle contextfactoren.

We geven hen loopbaanadvies om ervoor te zorgen dat ze bepaalde competenties bewust verder ontwikkelen en proberen zo hun competitiviteit te stimuleren.

Ingrijpen in het menselijk kapitaal is een delicate operatie en veronderstelt dus zorgvuldige begeleiding. Bij AULI leggen we het accent op het opsporen en het optimaliseren van het potentieel dat al aanwezig is.

Medewerkers/kandidaten zoeken ondersteuning bij het vinden van een goede balans tussen:

  • wat ze willen en wat ze kunnen
  • hun ambities en hun competenties

Mensen zijn in de eerste plaats op zoek naar een job die ze graag doen, en niet per definitie naar de job met het hoogste inkomen.

We helpen hun basiscompetenties en motivatoren in kaart te brengen. Daarbij houden we rekening met alle contextfactoren.

We geven hen loopbaanadvies om ervoor te zorgen dat ze bepaalde competenties bewust verder ontwikkelen en proberen zo hun competitiviteit te stimuleren.

Ingrijpen in het menselijk kapitaal is een delicate operatie en veronderstelt dus zorgvuldige begeleiding. Bij AULI leggen we het accent op het opsporen en het optimaliseren van het potentieel dat al aanwezig is.