Onze strategie

AULI staat garant voor vastberadenheid en kwalitatieve dienstverlening, maar spitst zich nog meer toe op zijn core business:

het afstemmen van het menselijk kapitaal op de businessomgeving.

Hoe positioneren wij ons?

Onze focus ligt niet op onze eigen groei of op marktleiderschap.

Maar uiteraard willen we ook niet de grijze muis zijn in een totaal versnipperd HR-landschap.

Wel geloven we rotsvast in een integrale aanpak van het menselijk kapitaal in relatie tot de markt, strategie en processen. We nemen daarbij de rol en het engagement op van procesbegeleider die oplossingen mee implementeert.

Als business consultants hebben we een ruime kennis en expertise in diverse sectoren en zijn we een klankbord voor elke bedrijfsleider of manager van een organisatie die streeft naar resultaat.

Onze waarden: objectiviteit, helderheid, vastberadenheid en uitmuntendheid.

Joris Pollet, zaakvoerder

Wat is ons business idea?

Terwijl de markt competitiever en zelfs agressiever wordt, worden de middelen en processen om zich te onderscheiden schaarser.

Percepties en andere ontastbare factoren vormen steeds vaker de basis voor het succes van een onderneming.

Human capital wordt daarbij steeds belangrijker. Dat menselijk kapitaal op een efficiënte wijze managen wordt met andere woorden de sleutel tot uw concurrentievoordeel.

Als business consultant hebben we de expertise en de tools in huis om percepties te objectiveren over:

  • de markt en haar evoluties en uw eigen performantie
  • de organisatievoorwaarden en de werking van uw managementteam
  • de individuele competenties

We creëren inzicht en leggen de basis voor duurzame en integrale oplossingen, waarbij business consultancy en HR management in elkaar vloeien.

Zo verleggen we het accent naar het faciliteren van processen.

Dat is de essentie van wat we doen en waar we in uitblinken!

Onze aanpak & tools

1. Markt

Aan de hand van een kwalitatieve bevraging van uw klanten, en eventueel de klanten van uw klanten, bepalen we als objectieve en neutrale partij de actuele en toekomstige kritische succesfactoren.

2. Businessmanship

Hoe beleven onze klanten en medewerkers onze kennis van de markt? Zijn onze producten afgestemd op de verwachtingen van klanten, en hebben ze de juiste toegevoegde waarde? Hoe scoren we als supplier op het vlak van service?

3. Organisatie

We brengen de diverse verantwoordelijkheden en de daarbij horende organisatiestructuur in kaart. Via een bevraging werken we een geobjectiveerd organisatieprofiel (cultuur, processen, management) uit. Op basis van specifieke analyses begeleiden we uw managementteam zodat het efficiënter functioneert als groep. We helpen u bij het opstellen van beoordelingssystemen en 360°-feedbackoefeningen.

4. Medewerkers

We begeleiden uw medewerkers en managers met individuele ontwikkelingsprogramma’s, eventueel op basis van een voorafgaande potentieelbepaling. Blijken de nodige resources intern niet aanwezig, dan kan u een beroep doen op onze diverse rekruterings- en selectieoplossingen.